„Nu zde, jak vidíte, potřebujete běžet kolik dovedete, abyste zůstali na místě.
Chcete-li se dostat někam dál, musíte utíkat alespoň dvakrát tak rychle!“


Červená královna
Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie, o nekonečné nutnosti inovace a věčném útěku před konkurenty. Závod Červené královny je ztvárněn do podoby miniaturní neoindustriální civilizace v jasně hierarchicky uspořádaném chaosu.
Centrálním vědomím tohoto systému je černý majestátně působící server, jako jediné místo do kterého přichází z vnějšku energie. Odsud jsou následně napájeny a řízeny všechny tiskárny. Přerušením napájecího kabelu by se z tiskáren kolem něj rázem staly nehybné artefakty, jako pomníky robotického průmyslu.
Samotné tiskárny jsou navrženy ve své nejjednodušší formě, plně vyjadřující funkci a síly, které působí uvnitř konstrukce. Jako vosy, hmyz s jasně militantním vzhledem. Ve výhružné černo-žluté kombinaci nádherně ztvárněný do fungujících organismů, tvořících ohromná společenství sdružená kolem svojí královny. Také tiskárny jsou vytvořeny podle přísné estetiky přírodního výběru, kde nejsou tolerované žádné bezúčelné ozdoby. Už od pohledu jsou opatřeny zřetelnými rysy agresivně pasivní bezpečnosti. Avšak přes útočný vzhled jsou jejich prvky v rovnováze a harmonii. Takže na svého pozorovatele působí přátelsky a přívětivě.
Nejpočetnější částí celého systému jsou entity (malí králíci) které jsou zhmotňovány tiskárnami. Jsou vytvořeny v co možná nejjednodušší formě, podle předobrazu živého tvora z tohoto světa, toho kterého následovala Alenka do říše divů. Tito však pocházejí ze světa divů virtuální reality uvnitř centrálního počítače. Kde každá další entita je jedinečným kódem, jenž je výsledkem výpočtu evoluční rekombinace, kterou zpracovává počítač v závislosti na reakcích vnějších pozorovatelů na již vytvořené objekty. Smyslem každé entity je tedy upoutat pozornost. Čím rychleji to zvládne, tím větší má šanci na pokračování jejího kódu v budoucích generacích.


Galerie Malá Amerika

Galerie Malá AmerikaGalerie Malá Amerika

Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z KunštátuDům pánů z Kunštátu

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2016

Mezinárodní strojírenský veletrh 2016Mezinárodní strojírenský veletrh 2016


Plný text závěrečné práce: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=93168


Socha do kapsy
Je to malý cestovatel, co chce zažít velké dobrodružství. Vemte jej prosím s sebou na výlet a pošlete zpět fotky kam až se dostal..

Je to soška kapesních rozměrů zhotovená na 3D tiskárně. Cestovní talisman, který nejde koupit, ale musí se dostat. Každý má pak jediný úkol, vzít ho s sebou na výlet, tam jej vyfotit a fotku poslat nazpět.
Pro radost a pro zábavu je při různých příležitostech rozdávám a doufám, že se mi nazpět vrátí spousta fotografií z jejich cest. Fotografie jsou důležité. Je na nich prakticky postavena existence další části této práce (Červené královny).
Tito si jsou všichni velice podobní, protože jsou tvořeni ze stejných G-kódů (G-kód je program pro 3D tiskárnu). V přeneseném slova smyslu je G-kód něco jako DNA každé tištěné sošky. Takže jsou to tak trochu klony.
V Červené královně bude každý jedinečný a budou se vyvíjet. Fotografie poslouží jako zdroj informací jeho charakteristických vlastností. Na základě těchto vlastností, za použití evolučních algoritmů, budou vznikat všechny další generace. Budou tedy potomky těch nejúspěšnějších z předchozích generací, přičemž jediným vnějším vstupem, který může ovlivňovat výsledek bude rozhodování při výběru.
Cílem je touto hravou formou seznámit veřejnost s novou technologií a vyvolat sociální interakci se kterou pak budu dále pracovat.

Náhodně vybrané fotografie, pro zobrazení dalších obnovte stránku
https://www.facebook.com/sochadokapsy
zaydazaydazayda
zaydazaydazayda
zaydazaydazayda
zaydazaydazayda

O autorovi:

Člověk, který se neustále pohybuje na hraně mezi uměním a technikou. Absolvent Ateliéru sochařství 1 prof. akad. soch. Michala Gabriela a doc. Mgr. Tomáše Medka na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.
Svoje první praktické technické zkušenosti získal v automechanické dílně svého otce. Studoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Brno Kounicova, obor Elektronické počítačové systémy, při které pracoval v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky jako konstruktér pomocných elektrotechnických zařízení.
Dále pokračoval na Fakultě architektury VUT v Brně v ateliérech doc. Ing. Arch. Jaroslava Drápala, CSc., doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D., prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc., prof. Ing. arch. Petra Pelčáka, doc. Ing. arch. Iva Boháče, Ph.D. a Ing. arch. Jana Kratochvíla.
Důležitá zkušenost byla také práce v umělecko-truhlářské dílně se specializací na restaurování historického nábytku a působení v několika malých a středních firmách, z nichž nejpřínosnější byla společnost Archimage, zabývající se výrobou architektonických a technických modelů, zde se zabýval CNC obráběním a vedl výrobu modelů H0.
V současné době se věnuje především 3D tisku a implementací algoritmů parametrického modelování do běžného života.